iOS – Hướng dẫn tạo certificate và provisioning khi phát triển

Là một lập trình viên iOS “thực thụ” bạn cần biết được làm thế nào để tạo certificate và provisioning để build được sản phẩm đưa vào thiết bị test cũng như đẩy ứng dụng lên App Store. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các bạn phần thứ nhất về tạo certificate và provisioning cho môi trường phát triển (Development) cũng như môi trường triển khai (Production).

Bước 1: Tạo CertificateSigningRequest từ KeyChain, các bạn làm theo các hướng dẫn sau

Mở LaunchPad, tìm kiếm ứng dụng KeyChain

Screen Shot 2018-06-13 at 5.51.43 AM

Từ Keychain Access chọn Certificate Assistant, trong sub-menu chọn Request a Certificate From a Certificate Authority…

Screen Shot 2018-06-13 at 5.52.00 AM

Hộp thoại Certificate Assistant hiển thị, bạn nhập các thông số User Email Address là địa chỉ email bất kỳ nào của bạn (Khuyến nghị nên dùng địa chỉ email đăng ký trong Apple Developer Account), nhập Common Name và tích chọn Saved to disk

Screen Shot 2018-06-13 at 5.52.43 AM

Screen Shot 2018-06-13 at 5.52.52 AM

Lưu lại file CertificateSigningRequest.certSigningRequest


Bước 2: Tạo file .cer chứng thực từ Apple

Mở liên kết https://developer.apple.com trên trình duyệt web, chọn menu Account

Screen Shot 2018-06-13 at 6.07.05 AM.png

Đăng nhập vào bằng tài khoản Apple Developer Account của bạn

Screen Shot 2018-06-13 at 6.06.45 AM

Screen Shot 2018-06-13 at 6.09.36 AM

Sau khi đăng nhập vào, chọn mục Certificates, Identifiers & Profiles để chuyển sang phần quản lý certificate, app id, device test cũng như sinh provisioning.

Trong phần Certificates, chọn mục Development (sinh .cer cho môi trường phát triển, môi trường Production làm tương tự)

Screen Shot 2018-06-13 at 6.11.07 AM

Nhấn chọn biểu tượng icon dấu “+” cạnh nút search để bắt đầu vào tiến trình sinh file .cer. Tại màn hình Add iOS Certificate, tích chọn iOS App Development.

Screen Shot 2018-06-13 at 6.12.14 AM

Screen Shot 2018-06-13 at 6.12.44 AM

Nhấn Continue để chuyển sang bước “Request”, tại bước này chỉ là các hướng dẫn để sinh file CertificateSigningRequest.certSigningRequest mà chúng ta đã làm ở bước 1.

Screen Shot 2018-06-13 at 6.13.27 AM

Screen Shot 2018-06-13 at 6.12.44 AM

Nhấn Continue để chuyển sang bước “Generate”

Screen Shot 2018-06-13 at 6.13.41 AM

Nhấn vào nút Choose File… để upload file CertificateSigningRequest.certSigningRequest lên.

Screen Shot 2018-06-13 at 6.14.00 AM

Sau khi upload xong tại màn hình “Generate” nhấn nút Continue để chuyển sang màn hình “Download”.

Screen Shot 2018-06-13 at 6.14.20 AM

Nhấn vào nút Download để tải file .cer về máy tính.

Screen Shot 2018-06-13 at 6.14.36 AM

Mở file .cer vừa tải về máy trong Finder và Double Click (nháy kép) vào file đó để thực hiện thêm thông tin cer này vào Keychain.

Screen Shot 2018-06-13 at 6.14.52 AM

Mở lại ứng dụng KeyChain và kiểm tra .cer này đã được thêm vào

Screen Shot 2018-06-13 at 6.15.38 AM


Bước 3: Khai báo App ID cho ứng dụng

Trong mục “Identifiers” click vào “App IDs” để vào trang khai báo App ID cho ứng dụng

Màn hình danh sách các App IDs đã khai báo sẽ hiển thị như hình.

Screen Shot 2018-06-20 at 4.31.46 PM

Click vào nút biểu tượng dấu “+” ở góc trên bên phải để mở form đăng ký App ID mới

 • Điền tên ứng dụng

Screen Shot 2018-06-20 at 4.33.11 PM

 • Điền Bundle ID của ứng dụng (định danh duy nhất của App trên chợ, thường được viết dưới dạng <Domain_Name>.<App_Name>, ex: vn.viethai.CasioCalculator)

Screen Shot 2018-06-20 at 4.34.03 PM

 • Lựa chọn các dịch vụ tích hợp trong App (nếu có), nếu không có gì đặc biệt thì để mặc định. Nhấn nút “Continue”

Screen Shot 2018-06-20 at 4.34.30 PM

 • Sau khi nhấn nút “Continue” sẽ chuyển sang màn hình xác nhận lại các thông tin đăng ký của App

Screen Shot 2018-06-20 at 4.34.48 PM

 • Nếu cần chỉnh sửa lại thông tin thì nhấn nút “Back” để quay lại bước trước để chỉnh sửa thông tin.
 • Các thông tin đã đúng thì nhấn nút “Register”

Screen Shot 2018-06-20 at 4.34.54 PM

 • Màn hình thông báo việc đăng ký App ID mới đã thành công.

Screen Shot 2018-06-20 at 4.35.07 PM.png

 • Nhấn nút “Done” để hoàn tất quá trình.

Screen Shot 2018-06-20 at 4.35.14 PM


Bước 4: Khai báo thiết bị dùng để debug/test sản phẩm trong quá trình phát triển

Chuyển xuống mục “Devices” và chọn menu “All”. Màn hình danh sách tất cả các thiết bị đã đăng ký để debug/test sẽ xuất hiện.

Screen Shot 2018-06-20 at 4.48.04 PM

 • Click chọn nút có icon dấu “+” góc trên bên phải để mở form đăng ký thêm thiết bị debug/test.  Lưu ý: mỗi tài khoản chỉ được phép đăng ký tối đa 100 thiết bị/mỗi loại thiết bị.
 • Tại form đăng ký, bạn có thể đăng ký từng thiết bị bằng cách nhập tên và UDID của thiết bị

Screen Shot 2018-06-20 at 4.51.18 PM

 • Lưu ý: để lấy UDID của thiết bị bạn dùng cáp cắm thiết bị vào máy tính có cài đặt phần mềm iTunes, khi đó iTunes sẽ tự động nhận thiết bị. Trên iTunes, nhấn vào biểu tượng hình điện thoại để truy xem thông tin thiết bị

Screen Shot 2018-06-21 at 10.14.06 AM

Thông tin thiết bị mặc định hiển thị số Serial Number, click chuột vào vùng Serial Number sẽ chuyển sang thông tin UDID, click chuột phải để copy số UDID.

Screen Shot 2018-06-21 at 10.14.21 AM


Bước 5: Tạo provisioning để build sản phẩm đưa  vào thiết bị phục vụ debug/test

 • Trong mục “Provisioning Profiles” click vào menu “Development” để vào danh sách quản lý các provisioning cho môi trường phát triển (“Distribution” cho môi trường release sản phẩm)

Screen Shot 2018-06-21 at 10.27.11 AM

 • Click vào nút có biểu tượng “+” để mở form tạo provisioning mới. Để tạo provisioning cho môi trường phát triển (build vào thiết bị test) tích chọn “iOS App Development”

Screen Shot 2018-06-21 at 10.27.26 AM

Screen Shot 2018-06-21 at 10.27.34 AM

 • Nhấn nút Continue để chuyển sang bước chọn App ID của cho provisioning.

Screen Shot 2018-06-21 at 10.32.34 AM

 • Nhấn Continues để chuyển sang bước chọn certificate cho provisioning. Chọn tất cả hoặc chọn đúng certificate đã yêu cầu ở bước trước đó.

Screen Shot 2018-06-21 at 10.32.54 AM

Screen Shot 2018-06-21 at 10.32.43 AM.png

 • Chọn thiết bị cho provisioning, các thiết bị được chọn ở bước này mới có thể được nhận dạng khi dùng provisioning để build lên thiết bị test. Chọn tất cả.

Screen Shot 2018-06-21 at 10.33.07 AM

 • Nhấn Continue để hoàn tất quá trình tạo Provisioning. Nhấn nút Download để tải về máy tính.

Screen Shot 2018-06-21 at 10.37.39 AM.png

 • Và nhấn nút Done

Screen Shot 2018-06-21 at 10.37.47 AM.png

Screen Shot 2018-06-21 at 10.40.49 AM

 • Sau khi file Provisioning được tải về máy tính thì mở trong thư mục tải về, double click vào file đó để XCode nhận.

Screen Shot 2018-06-21 at 10.38.15 AM


Bước 6: Cấu hình provisiong trên XCode để build trên thiết bị debug/test

 • Mở ứng dụng CasioCalculator trên XCode, vào phần TARGETS cho sản phẩm, mục General và lựa chọn Provisioning cho mục Signing(Debug) như hình sau

Screen Shot 2018-06-21 at 12.57.52 PM.png

Chúc các bạn thành công!

Trong bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách build sản phẩm để đưa vào thiết bị test và đưa lên chợ ứng dụng App Store (Xem tại đây).

Đăng bởi Ngo Phan Hai

Help people succeed faster!

Trả lời

Bạn cần phải đăng nhập để gửi bình luận:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: