Web testing

Functionality Testing: Là tập trung kiểm thử chức năng của ứng dụng đó có hoạt động đúng như khách hàng mong đợi và tài liệu đặc tả đã thiết kế không. Khi kiểm thử dựa vào tài liệu yêu cầu  hoặc tài liệu mô tả chi tiết để thực hiện. Kiểm thử chức năng baoĐọc tiếp “Web testing”

Mô hình chuẩn về Vòng đời phần mềm

Mỗi giai đoạn của vòng đời phần mềm tiêu chuẩn đều có các mục tiêu và tập hợp các sản phẩm công việc đã được tạo ra bằng cách thực hiện các quy trình thích hợp. Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, bất kỳ giai đoạn nào của vòng đời phần mềmĐọc tiếp “Mô hình chuẩn về Vòng đời phần mềm”

Hệ thống quản lý chất lượng QMS

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG “CÔNG TY NỖ LỰC LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG TRÊN CƠ SỞ HIỂU BIẾT SÂU SẮC VÀ ĐÁP ỨNG MỘT CÁCH TỐT NHẤT NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VỚI LÒNG TẬN TỤY VÀ NĂNG LỰC KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO” CHẤT LƯỢNG mà một công ty nên hướng đến chính làĐọc tiếp “Hệ thống quản lý chất lượng QMS”

Chapter 2. Layouts

In this chapter, we will cover the following topics: Defining and inflating a layout Using RelativeLayout Using LinearLayout Creating tables—TableLayout and GridLayout RecyclerView replaces ListView Changing layout properties during runtime Introduction In Android, the user interface is defined in a layout. A layout can be declared in XML or created dynamically in code. (It’s recommended to declare the layout in XML rather than inĐọc tiếp “Chapter 2. Layouts”

Chapter 1. Activities

This chapter covers the following recipes: Declaring an activity Starting a new activity with an intent object Switching between activities Passing data to another activity Returning a result from an activity Saving an activity’s state Storing persistent activity data Understanding the activity life cycle Introduction The Android SDK provides a powerful tool to program mobileĐọc tiếp “Chapter 1. Activities”

10 – Tài liệu SRS

1. Tài liệu SRS là gì? Là tài liệu đặc tả yêu cầu của hệ thống. Viết tắt của System/Software Requirement Specification. Mô tả chi tiết yêu cầu chức năng, phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu chung, yêu cầu về dữ liệu, giao diện, etc. Dùng cho tất cả Stakeholders đọc vàĐọc tiếp “10 – Tài liệu SRS”

09 – Hệ thống tài liệu nghiệp vụ

1. Bảng thuật ngữ Thuật ngữ Giải thích (bằng lời và/hoặc hình ảnh) Đưa vào bảng thuật ngữ các từ sau: Từ ngữ chuyên ngành, khó hiểu với các thành viên dự án Những từ ngữ có ý nghĩa khác biệt trong ngữ cảnh nghiệp vụ đang xem xét Ví dụ: Thuật ngữ  Giải thíchĐọc tiếp “09 – Hệ thống tài liệu nghiệp vụ”

The Do’s and Don’ts of Mobile Error Messages

1. Suy nghĩ theo hướng phòng tránh Trong khi tất cả các ứng dụng tối ưu UI để giảm thiểu các lỗi, có cách để bạn có thể tránh được một số lỗi chung trước khi chúng xuất hiện. Ví dụ: ứng dụng của bạn yêu cầu tất cả người dùng mới điền đầy đủĐọc tiếp “The Do’s and Don’ts of Mobile Error Messages”