Mô hình chuẩn về Vòng đời phần mềm

Mỗi giai đoạn của vòng đời phần mềm tiêu chuẩn đều có các mục tiêu và tập hợp các sản phẩm công việc đã được tạo ra bằng cách thực hiện các quy trình thích hợp. Tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án, bất kỳ giai đoạn nào của vòng đời phần mềmĐọc tiếp “Mô hình chuẩn về Vòng đời phần mềm”

Hệ thống quản lý chất lượng QMS

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG “CÔNG TY NỖ LỰC LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG TRÊN CƠ SỞ HIỂU BIẾT SÂU SẮC VÀ ĐÁP ỨNG MỘT CÁCH TỐT NHẤT NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VỚI LÒNG TẬN TỤY VÀ NĂNG LỰC KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO” CHẤT LƯỢNG mà một công ty nên hướng đến chính làĐọc tiếp “Hệ thống quản lý chất lượng QMS”