Web testing

Functionality Testing: Là tập trung kiểm thử chức năng của ứng dụng đó có hoạt động đúng như khách hàng mong đợi và tài liệu đặc tả đã thiết kế không. Khi kiểm thử dựa vào tài liệu yêu cầu  hoặc tài liệu mô tả chi tiết để thực hiện. Kiểm thử chức năng baoĐọc tiếp “Web testing”

Tester – Thiết kế test blackbox với bảng quyết định

Muốn là một Tester/QC chuyên nghiệp, chắc chắn cần biết đến cách thiết kế test blackbox và đặc biệt là sử dụng bảng ra quyết định để thiết kế các test case. Trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn các nội dung sau: Kỹ thuật test blackbox là gì? Tại sao lạiĐọc tiếp “Tester – Thiết kế test blackbox với bảng quyết định”

Thiết kế test case sử dụng kỹ thuật phân lớp tương đương và phân tích giá trị biên

Các kỹ thuật thiết kế test case Phân lớp tương đương  Phân tích giá trị biên Sử dụng bảng quyết định Sử dụng biểu đồ nguyên nhân-hậu quả Sử dụng biểu đồ chuyển trạng thái 1. Kỹ thuật phân lớp tương đương Khái niệm: Phân lớp tương đương là một phương pháp kiểm thử hộpĐọc tiếp “Thiết kế test case sử dụng kỹ thuật phân lớp tương đương và phân tích giá trị biên”

Khái niệm và nguyên tắc căn bản về kiểm thử

Nội dung bài học 1. Khái niệm căn bản về kiểm thử 2. Vai trò – tầm quan trọng của kiểm thử 3. Nguyên tắc thực hiện kiểm thử 4. Xác định thời điểm kết thúc kiểm thử 1. Khái niệm căn bản về kiểm thử Khái niệm kiểm thử phần mềm Cấp độ (giaiĐọc tiếp “Khái niệm và nguyên tắc căn bản về kiểm thử”