Chiến lược marketing 7 bước theo vòng đời khách hàng

HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG NHẬN BIẾT– Online Ads– Social Media– Content– Organic Search– PR THEO DÕI– Lead Magnet– Email– Social Media– Content– Webinar THAM GIA– Tham gia cùng– Cộng đồng– Tiêu dùng/ Mua lại– Down sell/ Up sell/ Cross sell– Referral CHUYỂN ĐỔI– Thanh toán– Đăng ký dùng thử– Tham dự Webinar– Thương mại– Catalog/CửaĐọc tiếp “Chiến lược marketing 7 bước theo vòng đời khách hàng”

Công thức viết quảng cáo hiệu quả

Hãy xem và ứng dụng một trong những công thức viết quảng cáo dưới đây #1 Công thức viết quảng cáo đơn giản nhất. 1. Tôi đã cho bạn những gì 2. Nó sẽ giúp gì cho bạn 3. Tôi là ai? 4. Tiếp theo bạn cần làm gì #2 Công thức viết quảng cáoĐọc tiếp “Công thức viết quảng cáo hiệu quả”