Bài 2: Làm việc với Framework của Android

Mục tiêu bài học Hiểu cấu trúc ứng dụng dự án Android Sử dụng các tài liệu hỗ trợ trong quá trình phát triển ứng dụng Android Hiểu vòng đời của ứng dụng Thiết kế ứng dụng đáp ứng yêu cầu và mong đợi của người dùng 1. Cấu trúc project Android 2. Activity ĐạiĐọc tiếp “Bài 2: Làm việc với Framework của Android”