Hướng dẫn quản lý sự tức giận

Quản lý sự tức giận là tập hợp các thực hành giúp kiểm soát cơn giận và nhằm mục đích cải tiến các kỹ năng để triển khai cơn giận thành công. Quản lý sự tức giận giúp nhận ra các yếu tố thúc đẩy đằng sau sự tức giận từ đó chúng ta cóĐọc tiếp “Hướng dẫn quản lý sự tức giận”