01 – Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) là gì?

Theo BABOK Guide, Phân tích nghiệp vụ là tập hợp các kỹ thuật và công việc được sử dụng để làm việc như cầu nối liên lạc giữa các bên liên quan (stakeholders) để cùng hiểu rõ cấu trúc, các chính sách, và các hoạt động của tổ chức, và để đưa ra các giảiĐọc tiếp “01 – Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst) là gì?”