Chiến lược marketing 7 bước theo vòng đời khách hàng

HÀNH TRÌNH KHÁCH HÀNG NHẬN BIẾT– Online Ads– Social Media– Content– Organic Search– PR THEO DÕI– Lead Magnet– Email– Social Media– Content– Webinar THAM GIA– Tham gia cùng– Cộng đồng– Tiêu dùng/ Mua lại– Down sell/ Up sell/ Cross sell– Referral CHUYỂN ĐỔI– Thanh toán– Đăng ký dùng thử– Tham dự Webinar– Thương mại– Catalog/CửaĐọc tiếp “Chiến lược marketing 7 bước theo vòng đời khách hàng”