Chiến lược Customer Lifecycle Optimization dành cho kinh doanh online

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về chiến lược CLO, một chiến lược quan trọng bạn cầm nắm bắt cho công việc kinh doanh online của mình. Chiến lược CLO là từ viết tắt của Customer Lifecycle Optimization, nghĩa là tối đa giá trị vòng đời khách hàng. CLO là một hệ thốngĐọc tiếp “Chiến lược Customer Lifecycle Optimization dành cho kinh doanh online”