3 chiến lược để phát triển doanh nghiệp

Cho dù doanh nghiệp của bạn là online hay offline, chỉ có 3 chiến lược duy nhất để phát triển doanh nghiệp: Tăng số lượng khách hàng.  Tăng giá trị trên một đơn hàng. Tăng số lần quay trở lại mua hàng. Đây là 3 chiến lược mà Jay Abraham đưa ra, rất dễ nhớĐọc tiếp “3 chiến lược để phát triển doanh nghiệp”