Làm thế nào để xây dựng vòng đời khách hàng hiệu quả?

Thật ra, cho dù bạn áp dụng chiến lược kinh doanh nào, việc xây dựng vòng đời khách hàng hiệu quả vẫn dựa trên việc xây dựng mối quan hệ bền chặt giữa con người với con người. Quá trình xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũng giống như khi mộtĐọc tiếp “Làm thế nào để xây dựng vòng đời khách hàng hiệu quả?”