Bạn đang lãng phí bao nhiêu thời gian để làm việc này?

Bạn đang phung phí và bạn thậm chí không biết điều đó. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ dễ dàng thay thế được: Nếu đang trên đường đi làm và làm đổ cà phê lên áo sơ mi, bạn có thể vào tủ và lấy một chiếc khác. Nếu đang trên đường đi làmĐọc tiếp “Bạn đang lãng phí bao nhiêu thời gian để làm việc này?”