Leader – Hiểu về hành vi tổ chức, hành vi cá nhân để trở thành lãnh đạo giỏi

Mục tiêu:

 • Giúp hiểu khái niệm cơ bản về các yếu tố tác động đến hành vi cá nhân trong tổ chức.
 • Giúp hiểu và xác định được tính cách của bản thân và công việc phù hợp, phân công công việc phù hợp cho các thành viên trong nhóm do mình quản lý.

Nội dung bao gồm:

 • Khái niệm Hành vi tổ chức, hành vi cá nhân, tính cách
 • Các yếu tố tác động đến hành vi cá nhân• Các mô hình nghiên cứu về tính cách
 • Thực hành

1. Hiểu về Hành vi tổ chức

 • Hành vi tổ chức là một lĩnh vực nghiên cứu tác động của các yếu tố thuộc về cá nhân, nhóm làm việc và thuộc về tổ chức đối với hành vi tại nơi làm việc của một cá nhân nhằm mục đích cải thiện hiệu quả làm việc của tổ chức.

2. Tầm quan trọng của nghiên cứu Hành vi

Screen Shot 2018-06-22 at 10.51.25 AM

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi cá nhân

Screen Shot 2018-06-22 at 10.52.25 AM

4. Khái niệm tính cách

Screen Shot 2018-06-22 at 10.53.40 AM.png

 • Các yếu tố ảnh hưởng tới tính cách: Gen di truyền, môi trường
 • Theo lý thuyết của William Marston thì:

Screen Shot 2018-06-22 at 10.55.13 AM

 

5. Phân Loại Tính Cách Theo Mô Hình MBTI

 • Hướng nội (I) hay hướng ngoại (E)
 • Giác quan (N) hay trực giác (S)
 • Lý tính (T) hay cảm tính (F)
 • Nguyên tắc (J) hay linh hoạt (P)
 • Thái độ đối với thế giới bên ngoài

Screen Shot 2018-06-22 at 10.57.45 AM

 • Nhận thức về thế giới bên ngoài

Screen Shot 2018-06-22 at 10.58.23 AM

 • Cách ra quyết định

Screen Shot 2018-06-22 at 10.59.02 AM

 • Thái độ trong cuộc sống

Screen Shot 2018-06-22 at 10.59.36 AM

 • 16 loại tính cách theo MBTI

Screen Shot 2018-06-22 at 11.00.17 AM.png

 • 16 cặp tính cách chủ yếu

Screen Shot 2018-06-22 at 11.01.08 AM

Screen Shot 2018-06-22 at 11.00.56 AM

 • Mô hình MBTI giúp cho các nhà quản lý
  • Hiểu về hành vi của cá nhân
  • Nhận ra sự khác biệt cá nhân
  • Phát triển cá nhân

6. Phân loại tính cách theo mô hình Big 5

Screen Shot 2018-06-22 at 11.05.03 AM.png

 • Tính hướng ngoại
  • Cởi mở, quảng giao, ưa giao du
  • Quyết đoán, mạnh mẽ
  • Sáng tạo
  • Tham vọng, linh hoạt, lanh lợi về mặt xã hội
 • Tính hoà đồng:
  • Lịch sự, thân ái
  • Hợp tác, đáng tin cậy
  • Không cay cú, biết chấp nhận thất bại để học hỏi
  • Tận tụy và cống hiến, biết giúp đỡ và hỗ trợ người khác khi cần
 • Tận tâm, ngay thẳng
  • Có trách nhiệm và đáng tin cậy
  • Minh bạch và trung thực
  • Sắp đặt mọi thứ rõ ràng, là người có óc tổ chức, có thể dự đoán được hành vi ứng xử
  • Kiên định trước những lời tán dương và khen ngợi, sự công nhận, phê bình hoặc chỉ trích
 • Ổn định cảm xúc
  • Tự tin, không hay cáu giận
  • Có thể dự đoán được về mặt cảm xúc (vui, buồn…)
  • Không chuyển áp lực từ cấp trên hay những gắng nặng của riêng mình hoặc sự căng thẳng cho các đồng sự
 • Sẵn lòng trải nghiệm
  • Sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng thay đổi
  • Sáng tạo, chịu đổi mới, tò mò nhưng không dò xét
  • Được giáo dục tốt, quan tâm tới các vấn đề về văn hoá, kỹ thuật

7. Mô hình tính cách của Holland

Mô hình 6 loại tính cách để định hướng nghề nghiệp

Screen Shot 2018-06-23 at 4.21.31 PM.png

Screen Shot 2018-06-23 at 4.21.48 PM.png

8. DISC

Screen Shot 2018-06-22 at 11.35.18 AM

Screen Shot 2018-06-22 at 11.35.24 AM

Screen Shot 2018-06-23 at 4.23.48 PM.png

9. Thực hành

 • Giới thiệu website http://mbti.toppion.com/
 • Bài tập tại khóa học: 15 phút. Đánh giá tính cách và công việc phù hợp của bản thân dựa vào mô hình MBTI.
 • Bài tập thực hành thêm: Cho NV mình đang trực tiếp quản lý đánh giá thử, gửi lại kết quả cho quản lý. Quản lý xem để tham khảo và chiêm nghiệm việc mình phân công công việc hiện nay cho NV đã phù hợp chưa.

Chúc các bạn thành công!

Advertisements

Kỹ năng điều hành cuộc họp

Điều gì là quan trọng nhất dẫn đến sự thành công của một cuộc họp?

Biết xác định mục tiêu và luôn gắn chặt vào mục tiêu

 1. Các hình thức họp
  • Họp để giải quyết vấn đề
  • Họp để đưa ra quyết định
  • Các loại hình thức họp khác: truyền thông, báo cáo, tiếp nhận ý kiến phản hồi…
 2. Họp để giải quyết vấn đề
  • Là cuộc họp mà người chủ trì chưa biết cách giải quyết nên cần ý kiến, trí tuệ, kinh nghiệm của người khác.
  • Sự chuẩn bị của thành viên rất quan trọng đặc biệt theo kinh nghiệm, kiến thức của cá nhân họ.
  • Người chủ trì cần dùng các cách để thu lượm nhiều ý kiến chuyên gia nhất để lựa chọn cách giải quyết phù hợp.
  • Cần bỏ qua cái tôi để thu lượm nhiều ý kiến.
 3. Họp để ra quyết định
  • Là cuộc họp mà người chủ trì cần phải thông báo đến các thành viên 1 quyết định quan trọng. Quyết định này có thể thay đổi không khí họp. Có thể là quyết định đem lại niềm vui bất ngờ hoặc buồn. VD: Quyết định cho ai đó nghỉ việc, quyết định về lương thưởng, bổ nhiệm…
  • Cuộc họp này thường gây ra các trao đổi bên ngoài phòng họp nên người chủ trì cần khéo léo để đảm bảo không gây ra thêm bức xúc.
  • Nên có trao đổi trước với 1 số thành viên quan trọng để họ chuẩn bị trước tâm thế và hỗ trợ giải thích thêm nếu cần.
 4. Họp truyền thông
  • Là cuộc họp mà người chủ trì cần phải thông báo đến các thành viên các yêu cầu, nội dung công việc (thường do cấp trên yêu cầu truyền thông xuống nhân viên)
  • Cuộc họp này thường gây ra các câu hỏi từ nhân viên về tính khả thi khi thực hiện nên người chủ trì cuộc họp cần lưu ý đến các câu hỏi có thể có từ nhân viên.
  • Nên có trao đổi trước với 1 số thành viên quan trọng để họ chuẩn bị trước tâm thế và hỗ trợ giải thích thêm nếu cần.
 5. Họp xin ý kiến
  • Là cuộc họp mà người chủ trì cần phải lựa chọn một quyết định hoặc xin ý kiến để gửi lên trên.
  • Người chủ trì nên chuẩn bị sẵn các phương án và các phân tích ưu, nhược điểm từng phương án để thành viên có căn cứ lựa chọn.
  • Nên có trao đổi trước với 1 số thành viên quan trọng để xin ý kiến trước.
 6. Cuộc vấn đề nào không nên tổ chức họp
  • Chỉ liên quan đến những vấn đề cá nhân
  • Bạn không có thời gian chuẩn bị
  • Có cách khác hiệu quả hơn như nhắc nhở, thư điện tử hoặc điện thoại
  • Vấn đề đã được giải quyết
  • Nội dung cuộc họp không hữu ích đối với mọi người.
 7. Cuộc họp như thế nào được đánh giá là hiệu quả
  • Đạt được mục tiêu
  • Mất ít thời gian
  • Mang đến cho người tham gia cảm giác nhiệm vụ đó đã có cách giải quyết và được triển khai thực hiện
 8. Các vai trò trong một cuộc họp
  • Screen Shot 2018-06-06 at 6.02.43 PM
 9. Nhiệm vụ của Chủ trì cuộc họp
  • Biết rõ mục đích, mục tiêu họp ĐỂ chuẩn bị tốt cuộc họp
  • Biết, dự kiến được thời gian, thời lượng họp ĐỂ điều khiển họp đúng thời gian
  • Biết:
   • Thành phần tham dự họp
   • Lý do vì sao cần họ
   • Nội dung, tài liệu mỗi người cần chuẩn bị
  • Biết ai sẽ hỗ trợ và cần hỗ trợ gì ĐỂ cuộc họp suôn sẻ không gặp sự cố đáng tiếc
  • Hình dung rõ kịch bản chi tiết: ai sẽ trình bày gì từ đầu tới cuối buổi ĐỂ không mất thời gian của những người tham dự họp
  • Soạn nội dung chuẩn bị họp ĐỂ Thư ký hỗ trợ tổ chức hiệu quả
 10. Nội dung lịch trình cuộc họp
  • Mục đích của cuộc họp là gì?
  • Thời gian diễn ra cuộc họp
  • Thành phần gồm những ai, vai trò tham gia là gì? cần phải chuẩn bị gì?
  • Kịch bản cuộc họp sẽ như thế nào?
 11. Nhiệm vụ của thư ký
  • Biết nội dung Yêu cầu chuẩn bị họp ĐỂ chuẩn bị chu đáo điều kiện tổ chức họp
  • Truyền thông với các thành viên liên quan mục ĐỂ đảm bảo thành viên hiểu rõ mục đích cuộc họp, nhiệm vụ của mình trước và trong cuộc họp
  • Đảm bảo: 
   • Mọi người đến họp đầy đủ, đúng giờchuẩn bị đủ,  đúng nội dung yêu cầu
   • Cuộc họp diễn ra đúng thời gian
   • Hỗ trợ chủ trì theo dõi kết quả thực hiện BB họp
   • Review lại Kết quả thực hiện BB họp kỳ trước trong đầu giờ họp
 12. Nhiệm vụ của thành viên
  • Biết, hiểu rõ mục đích cuộc họp, nhiệm vụ của mình trước và trong cuộc họp >> ĐỂ cuộc họp diễn ra đúng thời gian và hiệu quả
  • Chuẩn bị đủ, đúng nội dung yêu cầu 
  • Đến họp đầy đủ, đúng giờchuẩn bị đủ,  đúng nội dung yêu cầu >> ĐỂ cuộc họp diễn ra đúng thời gian
 13. Checklist kiểm tra lại cuộc họp có tổ chức tốt không?
  • Có thấy rõ ràng vai trò Chủ trì, thư ký, thành viên
  • Có rõ ràng mục tiêu cuộc họp
  • Các thành viên tham dự có hiểu rõ mục đích, mục tiêu và nhiệm vụ của mình trước và trong cuộc họp
  • Việc tranh luận, phát biểu có đảm bảo trật tự phát biểu, không cãi vã, nói chen?
  • Cuộc  họp kết thúc đúng thời gian
  • Cuộc họp có đạt mục tiêu đặt ra
  • Các thành viên dự họp có rõ nhiệm vụ sau cuộc họp?
  • Biên bản họp có đủ rõ ràng không?

————- END —————