Thiết kế cuộc sống bằng những Lý tưởng

Bạn có biết rằng chúng ta có thể sống một cuộc sống đã được thiết lập trước hoặc tình cờ và lựa chọn hoàn toàn là ở bạn Một trong những công cụ bạn có thể sử dụng để thiết kế nên một phong cách sống lý tưởng đó là sự lý tưởng hóa. BằngĐọc tiếp “Thiết kế cuộc sống bằng những Lý tưởng”