Ngừng than vãn, Hãy đặt ra mục tiêu và hành động!

Có một câu chuyện thế này, Bò làm mệt, than với chó: “Tao mệt quá “ Chó gặp mèo tâm sự: “Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ 1 chút” Mèo gặp dê tám chuyện: “Bò nó muốn nghỉ 1 ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽĐọc tiếp “Ngừng than vãn, Hãy đặt ra mục tiêu và hành động!”