Hệ thống quản lý chất lượng QMS

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG “CÔNG TY NỖ LỰC LÀM KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG TRÊN CƠ SỞ HIỂU BIẾT SÂU SẮC VÀ ĐÁP ỨNG MỘT CÁCH TỐT NHẤT NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VỚI LÒNG TẬN TỤY VÀ NĂNG LỰC KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC NÂNG CAO” CHẤT LƯỢNG mà một công ty nên hướng đến chính làĐọc tiếp “Hệ thống quản lý chất lượng QMS”