Dev Lead – Checklist review code cho lập trình viên web full stack

Là một Dev Lead/Team Lead bạn nhiệm vụ của bạn không những chỉ hoàn thành công việc của mình mà một nhiệm vụ vô cùng quan trọng là review code của các thành viên trong nhóm để có chất lượng tốt nhất, đồng thời qua đó cũng huấn luyện họ có kỹ năng code tốtĐọc tiếp “Dev Lead – Checklist review code cho lập trình viên web full stack”