10 mô hình kiến ​​trúc phần mềm phổ biến

Bạn từng băn khoăn các hệ thống doanh nghiệp lớn có thể mở rộng được thiết kế như thế nào? Trước khi bắt đầu phát triển hệ thống quan trọng, chúng ta phải lựa chọn được kiến trúc phù hợp mà có thể đáp ứng cho chúng ta các yêu cầu chức năng và thuộcĐọc tiếp “10 mô hình kiến ​​trúc phần mềm phổ biến”