Chỉ số vượt khó AQ – Adversity Quotient

AQ là gì? Cơ sở khoa học của AQ? Cây thành công Đo lường AQ (ARP) Cách để cải tiến CORE Phân lớp người theo AQ Cải tiến AQ Cách để biến những khó khăn thành cơ hội. AQ trong tổ chức AQ là gì? 1997 Paul G. Stoltz đưa ra chỉ số vượt khóĐọc tiếp “Chỉ số vượt khó AQ – Adversity Quotient”